รับจัดกรุ๊ปทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู บาย โฟ แทรเวล

บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์เนปาล ทัวร์ศรีลังกา ทัวร์ภูฏาน จัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัวเพื่อท่องเที่ยว กรุ๊ปIncentive กรุ๊ปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ บริการให้คำปรึกษา และวางแผนการท่องเที่ยว ออกแบบทริปตามงบประมาณ และความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดประกอบการจัดกรุ๊ปทัวร์

  1. จำนวนวัน และช่วงเวลาเดินทาง : วันเริ่มเดินทาง – วันกลับ (วัน/เดือน/ปี)
  2. จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดโดยประมาณ
  3. สถานที่ที่ต้องการไป เมือง จังหวัด ในประเทศหรือประเทศ
  4. งบประมาณที่ตั้งไว้ ต่อคน หรือ ต่อทริป
  5. ลักษณะการท่องเที่ยว เช่น เที่ยวประจำปีของบริษัท, เที่ยวแบบครอบครัว, กลุ่มเพื่อน, ศึกษาดูงาน หรือ กลุ่มผู้สูงอายุ
  6. ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อประสานงานกรุ๊ป
  7. ความต้องการที่ต้องการให้บริษัทจัดพิเศษเพิ่มเติม เช่น โรงแรม ที่พัก อาหาร กิจกรรม

บริการปรึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวงบประมาณ

ติดต่อเพิ่มเติ่มได้ที่

โทร. 02-9340833-4 , 02-9340380 ,02- 539-8779