Project Description

กอดสายลม ชมสายหมอก หยอกธรรมชาติ @ เชี่ยวหลาน

เลือกวันเดินทางได้เอง ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย

เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก 19.00 น. พบกันที่จุดนัดพบ เดินทางโดยรถตู้สู่สุราษฎร์ธานี

วันที่สอง ถึงเช้าสุราษฎร์ธานี / อุทยานธรรมเขานาในหลวง จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ความงดงามธรรมชาติยามเช้า / บ้านน้ำราดโอเอซิสกลางป่าแห่งสุราษฎร์ธานีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความใสสะอาด / เข้าที่พัก เล่นกิจกรรมของโรงแรม

วันที่สาม มุ่งหน้าสู่เขื่อนรัชชประภา (เชี่ยวหลาน) / ล่องเรือชมทัศนียภาพภายในเขื่อน ชมกุ้ยหลินเมืองไทย / เข้าพักแพธรรมชาติกลางเขื่อน /เพลิดเพลินกิจกรรมภายในแพที่พัก { เล่นน้ำ , พายเรือแคนู , ชมพระอาทิตย์ตก }

วันที่สี่ ชมทะเลหมอกยามเช้าบริเวณที่พัก / นั่งเรือมาขึ้นฝั่งบนเขื่อนเพื่อเดินทางเข้าสุราษฎร์ / มุ่งหน้าสู่วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร / กรุงเทพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF