Project Description

คอร์สเสริมสร้างพลังชีวิต ปรับร่างกายให้แข็งแรงถึงวันสุดท้าย

” เทคนิคหยั่งเซิน “

3 วัน 2 คืน ราคา 12,500 บาท

ดินทางได้ทุกวัน จำนวน 8 ท่านขึ้นไป

เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา / ชมวัดพระพุทธแสงธรรม / แวะวิหารหลวงพ่อโต ณ วัดโนนกุ่ม / คณะมาถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติ ณ ริม ลิฟวิ่ง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน / ฝึกเทคนิค ” หยั่งเซิน ” รอบที่ 1 / นำคณะสวดมนต์ ทำสมาธิเพื่อเสริมสร้างพลังใจ / รับประทานอาหารค่ำ / เข้าสู่ที่พัก

วันที่สอง : ตื่นเช้าสักหน่อย เพื่อเตรียมตัวเจาะเลือดตรวจร่างกาย / ฝึกเทคนิค ” หยั่งเซิน ” รอบที่ 2/ เสวนาสาระประโยชน์ของเทคนิค หยั่งเซิน / ฝึกเทคนิค ” หยั่งเซิน ” รอบที่ 3 / รับประทานอาหารกลางวัน / บ่าย ..อิสระการผ่อนคลายร่างกายด้วยการนวด / เดินทางไปวัดศาลาลอย / ชมหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ” ด่านเกวียน” / กลับมารับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : รับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ฝึกเทคนิค ” หยั่งเซิน ” รอบที่ 4 / รับประทานอาหารเช้า / สรุปการนำเทคนิค ” หยั่งเซิน “ ไปปฏิบัติต่อที่บ้าน / จากนั้นออกเดินทางไปยัง วังน้ำเขียว แหล่งโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทย / ชมทัศนียภาพ และเก็บภาพ @ เชิงผาเก็บตะวัน / รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่นแสนอร่อย ณ ครัวต้นไทร / แวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน ณ ตลาดไทยสามัคคี / ชมเทศกาลจัดสวนดอกไม้ของวังน้ำเขียว @ Flora Park สถานที่รวบรวมไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ แบ่งเป็นโซนๆ / ได้เวลาเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF