Project Description

มหัศจรรย์ทะเลภูเก็ต 3 วัน /2คืน {ดำน้ำเที่ยว 3 ไข่ }

เลือกวันเดินทางได้เอง ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย

เดินทางโดยเครื่องบิน + รถตู้ VIP 8 – 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก รับสนามบินภูเก็ต / เข้าสู่เมืองภูเก็ตนมัสการ วัดพระผุด / อาหารกลางวัน / บ่าย เที่ยวชมสถาปัตยกรรมเมืองเก่าภูเก็ต / นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง / ชมทัศนียภาพ หาดในหาน / ชมพระอาทิตย์ตกสถานที่ยอดฮิต ณ แหลมพรหมเทพ / เดินเล่น ตลาดนัดชิลล์วา / เข้าที่พัก

วันที่สอง เช้านั่งเรือ Speed Boat ไปยังท่าเทียบเรือ / มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ ชมความงามชายหาด และทะเลสีฟ้าน้ำใส ฝูงปลา แนวปะการัง / อาหารกลางวันบนเกาะ / สนุกกิจกรรมดำน้ำ 3 เกาะ {เกาะไข่นุ้ย – เกาะไข่นอก – เกาะไข่นุ้ย } / เดินทางกลับท่าเทียบเรือ / ทานอาหารค่ำ / เข้าที่พัก

วันที่สาม ออกเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เพื่อเดินทางไปยังเกาะเฮ เพื่อดำน้ำตื้น อิสระกิจกรรมทางน้ำ – ตกปลา / เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือ / ซื้อของฝากชื่อดังภูเก็ต / เดินทางไปสนามบินเพื่อ กลับกรุงเทพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF