Project Description

รับโอโซน – ชมทะเลหมอก @ เขาใหญ่ เที่ยวชิลล์ๆ 3 วัน / 2 คืน

3 วัน 2 คืน     ราคา  6,800.-   บาท

เดินทาง ทุกวัน     จำนวน 7 – 8  ท่านขึ้นไป

เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก :   กรุงเทพฯ – มุ่งหน้าสู่เขาใหญ่  เช้าแวะทานอาหารที่บ้านสวน 2  ตามอิสระ / ชมแหล่งปลูกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดของมวกเหล็ก ณ สวนบิ๊กเต้ /ทานอาหาร กลางวัน  @   KP  STEAK   เสริฟ์พร้อมสลัด  / ชม เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม เป็นฟาร์มเห็ดหลากหลายสายพันธุ์  /  เข้าที่พัโกลเด้น วัลเล่ย์ รีสอร์ท เขาใหญ่

วันที่สอง   :   อาหารเช้าที่โรงแรม  และ เที่ยวเต็มวัน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  / แวะสระน้ำผุด  /  เที่ยวชมเขาเขียว  /  เข้าที่พัก                                                                           โกลเด้น วัลเล่ย์ รีสอร์ท เขาใหญ่

วันที่สาม   :   อาหารเช้าที่โรงแรม  /  เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม มีการจัดแสดงประติมากรรมกลางแจ้ง และการจัดแสดงจิตรกรรมของ ศิลปินชั้นครูระดับแนวหน้าของเมืองไทยมากมาย /  พิชญ์เขาวงกต สนุกกับการเดินงงในเขาวงกต / ชม ฟาร์มโชคชัย และการโชว์ต่างๆ  / ก่อนกลับ แวะซื้อน้ำนมข้าวโพดสดๆๆ จากไร่  /  กลับเข้าสู่กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF