Project Description

สุดทะเลตะวันออกที่ … เกาะกูด @ ตราด

3 วัน 2 คืน ราคา 8,900.- บาท

เดินทาง ทุกวัน จำนวน 8 ท่านขึ้นไป

เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – อาหารเช้าบนรถ / มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมศอก รอขึ้น เรือเฟอร์รี่ เกาะกูดเอ็กซ์เพลส / เข้าพักเกาะกูดอ่าวน้อย คลีฟ แอนด์ บีช รีสอร์ท / บ่าย : นั่งรถเที่ยว หินเรือรบ และ น้ำตกคลองเจ้า / กลับที่พักทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พายเรือแคนู เล่นน้ำทะเล หรือ ชมพระอาทิตย์ตก

วันที่สอง : ลงเรือ Speed Boat ไปดำน้ำที่หมู่เกาะรัง เกาะมะปริง เกาะยักษ์ / บ่าย : กลับที่พักทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พายเรือแคนู เล่นน้ำทะเล หรือ ชมพระอาทิตย์ตก / รับประทานอาหารค่ำ และใช้บริการคาราโอเกะรวมที่ห้องอาหาร

วันที่สาม : หลังอาหารเช้า ณ ที่พัก / นั่งรถไปท่าเรืออ่าวสลัด ลงเรือเฟอร์รี่เกาะกูดเอ็กซ์เพลส กลับฝั่งท่าเรือแหลมศอก / ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF