Project Description

เทศกาลชมดอกไม้เมืองหนาว Flora Park @ วังน้ำเขียว

2 วัน 1 คืน ราคา 4,400 บาท

เดินทาง ทุกวัน จำนวน 7 – 8 ท่านขึ้นไป

เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดินแดนที่ได้ชื่อว่า ” สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน เขตโอโซนโลก ลำดับ 7 “ จุดแรกที่แวะ คือ วัดแสงธรรม สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่ หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน / บ่าย นำคณะเข้าสู่ที่พัก สวนสุชาดา รีสอร์ท ชมฟาร์มดอกหน้าวัว และ โรงเรือนผักไร้สารพิษ และสวนองุ่น / ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านไทยสามัคคี / แวะนมัสการ หลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดบุไผ่ / ชมสวนเกษตรปลอดสารพิษ ” สวนลุงไกร “ / ตอนเย็นพาไปชมทัศนียภาพของ ผาเก็บตะวัน ให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่ามะค่า / โดยการใช้หนังสติ๊กยิงลูกมะค่าออกไปยังผืนป่า / เข้าสู่ที่พัก

วันที่สอง : ตอนเช้าเดินชม สวนองุ่น ของรีสอร์ท / เยี่ยมชมงาน เทศกาลดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ Flora Park @ วังน้ำเขียว โดยจะแบ่งออกเป็นโซนๆ เช่น โซนไม้มงคล, ดอกไม้เมืองหนาว และจุดไฮไลท์ คือ Flora Tower View / เดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ / ชมพิพิธภัณฑ์งานศิลป์ ณ เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม / พิชญ์เขาวงกต Pete Maze / ขากลับแวะ ซื้อน้ำนมข้าวโพด / กลับเข้าสู่กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF