Project Description

อ้อมกอดดอกไม้งาม ที่อุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน

2 วัน 1 คืน @ บุรีรัมย์ ราคา 4,800 บาท

เดินทาง ทุกวัน จำนวน 7 ท่านขึ้นไป

เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ชมปราสาทหินสีเขียว ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทหินพิมาย – ชมพรรณไม้งามนานาพันธุ์ ณ อุทยานดอกไม้ เพลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

วันที่สอง นมัสการหลวงพ่อองค์ดำ (จำลอง) จากเมืองนาลันทา ประเทศอินเดีย ณ กลันทาราม – สักการะพระเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ เจดีทรงปราสาทหิน ณ วัดป่าเขาน้อย – เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากระหว่างทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF