Project Description

Unseen Thailand ทะเลหมอกเชี่ยวหลาน พักแพธรรมชาติในเขื่อน – อุทยานเขาสก

เลือกวันเดินทางได้เอง ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้เลย

เดินทางโดยเครื่องบิน  +  รถตู้ VIP  8 – 9 ที่นั่ง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก รับสนามบินสุราษฎร์ / ท่าเรือเชี่ยวหลาน / ล่องเรือไฮไลท์กุ้ยหลินเมืองไทย / เขาสามเกลอ / พายเรือแคนู / พักแพคีรีธารา

วันที่สอง กิจกรรมยามเช้าดูนก ชมวิถีชีวิตสัตว์ ทะเลหมอกรอบเขื่อน / เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถ้ำพรเพชร / ชมพระอาทิตย์ตก / พักแพคีรีธารา

วันที่สาม เดินทางมาอุทยานแห่งชาติเขาสก / ทำกิจกรรมล่องแพยางคลองสก หรือ ขี่ช้างชมธรรมชาติ หรือเลือกนั่งแพไม้ไผ่ / พักภูผาริมธาร รีสอร์ท

วันที่สี่ อิสระกิจกรรมในรีสอร์ท หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย / อาหารกลางวัน / สนามบิน

ดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ PDF