ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อพูดถึงประเทศเกาหลีคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึง ภาพยนตร์ ละครชุดทางทีวี เพลง นักร้อง ดารา และอาหารเกาหลีที่เข้ามาครอบครองหัวใจคนไทยตลอดระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาพยนตร์และละครชุดทางทีวี หลังจากที่ออกฉายในเมืองไทยแล้ว ฉากในภาพยนตร์และละครชุดทางทีวี จึงเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้คนไทยอยากเดินทางไปเยี่ยมชม เกาหลีใต้ในปัจจุบันแม้จะเป็นประเทศทันสมัย แต่ยังเป็นเมืองที่ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่เปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ พร้อมความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมาก

หากเมื่อมองย้อนไปในอดีตแล้ว ดินแดนที่เป็นคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเป็นประเทศเกาหลีเหนือและใต้ในปัจจุบัน ต่างเคยเป็นอาณาจักรโบราณที่ปกครองด้วยกษัตริย์ หลายๆเมืองในเกาหลีใต้จึงมีเมืองโบราณที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง พระราชวัง วัด และสิ่งก่อสร้างที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญจำนวนมาก

การท่องเที่ยวของเกาหลีใต้มีความหลากหลายที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางไป เช่น การไปเที่ยวในสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครชุดทางทีวี หรือการไป ช้อปปิ้ง เพราะแค่ในกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงก็มีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาไม่แพงมากมาย ถูกรสนิยมคนไทย ตลอดจนการท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่แฝงอยู่ในความเจริญอันทันสมัยของเกาหลีใต้ได้อย่างลงตัว

ทูบายโฟแทรเวล มีความยินดีขอนำท่านเดินทางสู่แดนกิมจิ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ชมความงามของสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ผสมผสานกันระหว่างจีนและญี่ปุ่นนานนับศตวรรษ จนเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวเกาหลีและร่วมตามรอยไปยังสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำละครซีรีย์ดังเรื่องต่างๆ ที่ผู้ชมชาวไทยประทับใจและเป็นอีกหนึ่งในแรงจูงใจที่ทำให้ใครๆ หลายคนอยากไปเยือนเกาหลีสักครั้งหนึ่ง

ข้อมูลประเทศเกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แดฮัน มินกุก โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน ที่หมายถึง โชซอนใต้

ภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ ละติจูดที่ 33 – 39 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 125 – 131 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมพี้นที่ของน้ำ (ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ) ที่อยู่ภายในดินแดนนั้นด้วย 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นภูเขา ขนาดเนื้อที่ของประเทศใหญ่เป็นอันดับที่ 108 ของโลก

เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ล่อแหลมนี้เอง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงพบว่า ประเทศเกาหลีเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น(ค.ศ. 1910) จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2(ค.ศ.1945) คาบสมุทรเกาหลีได้ถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วน คือ ตอนเหนือเป็นของสาธารณรัฐประชาธิปไตจประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) และตอนใต้เป็นของสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)

เมืองหลวง
เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ คือ กรุงโซล จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศ

ประชากร
เกาหลีใต้มีจำนวนประชากร 48,482,000 คน มากเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งข้อมูลนี้สำรวจโดย United States Census Bureau ประจำปี 2550 (ค.ศ. 2007) แทบจะไม่มีชนชาติอื่นนอกจากคนเกาหลีเอง แต่ก็มีชาวจีนประมาณ 3 หมื่นคน ซึ่งอยู่ตามเขตเมืองหลวงมาช้านานแล้ว และยังมีชาวฟิลิปปินส์อีก 72,000 คน

ภูมิอากาศ

ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาลหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า “คเยจอล( )” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter), ฤดูใบไม้ผลิ (Spring), ฤดูร้อน (Summer) และฤดูใบไม้ร่วง (Autumn / Fall)

ฤดูหนาว – คยออุล ช่วงเวลา ธันวาคม – กุมภาพันธ์

อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส และอาจต่ำสุดถึง – 20 องศาเซลเซียส ในช่วงที่หนาวจัดสภาพอากาศ อากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะตก และจะมีช่วงวันที่อากาศหนาวจัดสลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 -4 วัน

ฤดูใบไม้ผลิ – พม ช่วงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม

อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 6 -16 องศาเซลเซียสสภาพอากาศ ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน

ฤดูร้อน – ยอรึม ช่วงเวลา มิถุนายน – สิงหาคม

อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และอาจถึง 35 – 38 องศาเซลเซียส ในช่วงที่ร้อนจัดสภาพอากาศ อากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมาก

ฤดูใบไม้ร่วง – คาอึล ช่วงเวลา กันยายน – พฤศจิกายน

อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 5-25 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ อากาศสดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด

เวลา : เวลาในประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ภาษา : ชาวเกาหลีใต้สื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกัน คือ ภาษาเกาหลี ส่วนใหญ่เรียกภาษาของตนว่า “ฮันกุกมัล” หรือ “ฮันกุกอ” บางครั้งอาจเรียกแบบภาษาชาวบ้านว่า “อูรีมัล” แปลว่า ภาษาของเรา โดยในกรุงโซลและเขตปริมณฑลจะใช้เป็นภาษากลาง ส่วนภาษาท้องถิ่นก็มีใช้กันตามภาคต่างๆ แต่ถึงกระนั้นชาวเกาหลีใต้ก็สามารถสื่อสารเข้าใจกันเป็นอย่างดี ยกเว้นภาษาท้องถิ่นของเกาะเชจู ซึ่งเข้าใจยากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ

ภาษาเกาหลี มีตัวอักษรที่เรียกว่า “ฮันกึล” เป็นอักษรที่กษัตริย์เซจงทรงประดิษฐ์ขึ้น ประกอบไปด้วย พยัญชนะ 14 ตัว และสระ 10 ตัว ซึ่งสามารถผสมกันเป็นพยางค์และคำต่างๆได้มากมาย อักษรฮันกึลได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด เป็นอักษรที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย

ศาสนา : ชาวเกาหลีใต้มีศาสนาที่ตนนับถือกันอย่างหลากหลาย กล่าวคือ นับถือศาสนาคริสต์ 26.3% (นิกายโปรแตสแตนท์ 19.7% และ นิกายโรมันคาทอลิก 6.6%) ศาสนาพุทธ 23.2% และศาสนาอื่นๆ 1.3% ส่วนกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาใดเลย 49.3%

การเมืองการปกครอง : สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้เข้ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และประธานาธิบดี จะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

การแบ่งเขตการปกครอง : ประเทศเกาหลีใต้ ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด (โด ) 6 เมืองใหญ่หรือมหานคร (ชี ) แต่รวมทั้งประเทศมีทั้งหมด 77 เมือง และ 88 มณฑลหรืออำเภอ (กุน) โดยได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 จังหวัด อีก 1 จังหวัดปกครองตนเองแบบพิเศษ 6 มหานคร และ 1 นครพิเศษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นครพิเศษ หรือ ทึกบยอลชี

หมายเลข 1 โซล หรือ ซออุล

มหานคร (Metropolitan Cities) หรือ กวางยอกชี

หมายเลข 2 พูซาน
หมายเลข 3 แทกู
หมายเลข 4 อินชอน
หมายเลข 5 กวางจู
หมายเลข 6 แทจอน หมายเลข 7 อุลซาน

จังหวัด (Provinces) หรือ โด

หมายเลข 8 คยองกี
หมายเลข 9 คังวอน
หมายเลข 10 คยองซังบุก

หมายเลข 11 คยองซังนัม
หมายเลข 12 ชอนลานัม
หมายเลข 13 ชอนลาบุก
หมายเลข 14 ชุงชองบุก
หมายเลข 15 ชุงชองนัม

จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ หรือ ทึกบยอลจาชิโด

หมายเลข 16 เชจู

สกุลเงิน
สกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้ คือ “ วอน ” และตัวย่อตามมาตรฐาน สากล ISO 4217 คือ KRW (Korea won) เหรียญกษาปณ์แบ่งออกเป็น 10, 50, 100 และ 500 วอน ธนบัตรมี 1,000, 5,000 และ 10,000 วอน อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 1,200 วอน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ บัตรเครดิต เช่น วีซ่า อเมริกันเอ๊กซ์เพลส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์ และเจซีบี สามารถใช้ได้ตาม โรงแรมใหญ่ภัตตาคารใหญ่ ๆ และตามร้านค้าบางแห่ง


ศิลปะเกาหลี
ศิลปะเกาหลีมีลักษณะเด่นหลายประการที่ทำให้เกิดแบบของตัวเอง ศิลปะเกาหลียกย่องธรรมชาติ การใช้สีอ่อนและเรียบปรากฏอยู่เสมอในภาพเขียนและเครื่องปั้นแบบเกาหลี วัฒนธรรม งานหัตถธรรมพื้นบ้านคือศิลปะที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี งานไม้และเครื่องเขินของเกาหลีเป็นที่รู้จักกันดี โดยเน้นการออกแบบที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความเรียบง่าย สิ่งสะดุดตาในงานไม้เกาหลีคือศิลปะการประดับมุก งานหัตถกรรมโลหะทำด้วยทอง ทำด้วยสำริด ทางด้านพระพุทธศาสนามีการสร้างพระพุทธรูปสำริด ระฆังวัดที่หล่อด้วยสำริด เอกลักษณ์ของระฆังเกาหลีคือรูปร่างการออกแบบและเสียง ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา เกาหลีเป็นประเทศที่เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาศิลปะด้านนี้ และเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงคือ ศิลาดล เป็นเครื่องเคลือบที่มีความสดใสฝีมือประณีตนิยม เคลือบด้วยสีขาวซึ่งพัฒนาให้สวยงามในยุคโกเรียว เพื่อการอนุรักษ์สิ่งดีงามตั้งแต่อตีด ทางการเกาหลีได้จัดตั้งโครงการสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ขึ้น

เครื่องแต่งกายประจำชาติของเกาหลี
ชาวเกาหลีมีชุดประจำชาติตั้งแต่สมัยโบราณ เรียกว่า
ฮันบก (ฮันหมายถึงชาวเกาหลี บกหมายถึงชุด รวมกันหมายถึงชุดของชาวเกาหลี) ฮันบกทั้งของผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะหลวมๆ เพื่อความสะดวกสบายและคล่องแคล่ว ไม่ใช้กระดุมหรือขอแต่จะใช้ผ้าผูกไว้แทน ชุดของผู้ชายข้างล่างประกอบด้วย “ปันซือ” แต่สมัยใหม่เรียกว่า “แพนที” ซึ่งหมายถึงกางเกงใน ชั้นนอกสวม “บาจี” เป็นกางเกงขายาวหลวมๆรวบปลายขาไว้ด้วย “แทมิน” เป็นแถบผ้าใช้มัดขากางเกง “บันโซเม” เป็นเสื้อรัดรูปแขนสั้นไว้ข้างใน เสื้อนอกเรียกว่า “จอโกลี” เป็นเสื้อแขนยาวไม่มีปกไม่มีกระเป๋า ปัจจุบันชุดแต่งกายวัฒนธรรมเดิมจะใช้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้น แต่ตามถนนหนทางและรถไฟใต้ดินจะยังคงเห็นผู้คนสวมใส่กันอยู่บ้าง โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงสวมใส่ชุดฮันบกอยู่

ประวัติศาสตร์เกาหลีใต้