Home/Tag: ศิลปวัฒนธรรม

“โดบี” ณ เมืองมุมไบ นักซักผ้าบรรลือโลก! ซัก ตาก รีด ครบวงจร 24 ชม.

โดบีฆาต (Dhobi Ghat) แหล่งซักผ้าในมุมไบ อินเดียYour Content Goes Here [...]

By |2020-08-27T17:21:10+07:00August 26, 2020|ศิลปวัฒนธรรม|0 Comments

“ชิมิลาคัง” จากวัดสุนัขหายกลายเป็นที่ขอลูกและจุดกำเนิดภาพองคชาติแห่งภูฏาน

ประเทศภูฏาน หรือ พระราชอาณาจักรภูฏาน แผ่นดินที่ถูกโอบล้อมไปด้วยแนวเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบบวัชรยานแบบพุทธตันตระหรือลัทธิลามะแบบทิเบตที่ยังคงปรากฏอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินภูฏานได้แก่ การก้มลงกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์โดยให้อวัยวะทั้ง 8 จรดสัมผัสลงไปราบกับพื้นไม้/ดินตลอดจนถึงผู้คนที่นั่งนับสายประคำ [...]

By |2020-10-28T12:22:47+07:00August 21, 2020|ศิลปวัฒนธรรม|0 Comments

“มรณังโฮเต็ล” โรงแรมรอความตายเมืองพาราณสี สถานที่รอวันคืนสู่โมกษะของชาวอินเดีย

ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย [...]

By |2020-08-27T16:10:39+07:00August 17, 2020|ศิลปวัฒนธรรม|0 Comments
Go to Top